Uluslararası Kongre ve Toplantı Arama 2018-2020

Sıra Konu (Türkçe) Title (English) Şehir Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Adres Kontakt E-Posta Tel Faks
3 Uluslar arası Kur'an-ı Kerim Kitabeti Hat Müsabakası International Holy Qur'an Writing Calligraphy Competition İstanbul 01.01.2018 13.11.2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu mushaflar@diyanet.gov.tr +3122 957 863 -6 4 +3122 844 762
12 Avrupa Konseyi Üye Ülkeler Meclis Başkanları Konferansı European Conference of President of Parliament İstanbul 04.09.2018 16.09.2018 T.C Dişişleri Bakanlığı AKPM Sekreteryası (Strazburg)
35 Avrasya Fetva Meclisi - Ankara 26.11.2018 23.11.2020 - Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığ stratejikplanlama@diyanet.gov.tr 3122957907 3122876385
36 Namaz Vakitleri Tespiti - Ankara 20.09.2018 23.09.2018 - Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı stratejikplanlama@diyanet.gov.tr 3122957907 3122876385
37 Avrupa Müslümanları Buluşması - Ankara 01.03.2018 05.03.2018 - Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü stratejikplanlama@diyanet.gov.tr 3122957907 3122876385
38 Dünya Müslüman Azınlıkları Zirvesi - Ankara 02.04.2018 07.04.2018 - Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü stratejikplanlama@diyanet.gov.tr 3122957907 3122876385
39 II. Afrika Dini Liderler Zirvesi - İstanbul 01.01.2019 02.12.2019 Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü stratejikplanlama@diyanet.gov.tr 3122957907 3122876385
40 II.Latin Amerşka Dini Liderler Zirvesi - İstanbul 01.01.2020 02.01.2020 Diş İlişkiler Genel Müdürlüğü stratejikplanlama@diyanet.gov.tr 3122957907 3122876385
41 Uluslararası İBN'ÜL CEZERİ Sempozyumu International İBN'ÜL CEZERİ Symposium Ankara 01.01.2018 31.10.2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üniversiteler Mah.Dumlupınar Bulvarı No:147/A mushaflar@diyanet.gov.tr 3122957863 3122844762
42 VI. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması VI. International Holy Qur'an Memorizationand Recitation (QIRAAH) Competition İstanbul 20.05.2018 30.05.2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mushaflar İnceleme Kurulu Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. NO:147/A mushaflar@diyanet.gov.tr 3122957863 3122844762
43 VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma Yarışması Holy Qura'an Memorization and Recitation Competition İstanbul 10.05.2019 20.05.2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mushaflar İnceleme Kurulu Üniversiteliler Mah. Dumlupınar Bulvarı NO:147/A mushaflar@diyanet.gov.tr 3122957863 3122844762
44 II.Uluslararası Kur'an-ı Kerim Kitabeti Hat Müsabakası International Holy Qur'an Writing Calligraphy Competition Ankara 01.01.2019 30.11.2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üniversiteliler Mah. Dumlupınar Bul. NO:147/A mushaflar@diyanet.gov.tr 3122957863 3122844762
45 VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması VII. International Holy Qur'an Memorization and Recitation Competition İstanbul 01.05.2020 10.05.2020 Diyanet İşleri Başkalığı Mushaflar İnceleme Kurulu Üniversiteliler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:147/A mushaflar@diyanet.gov.tr 3122957863 3122844762
46 III.Uluslararası Kıraat Sempozyumu III.Uluslararası Recitation Competition İstanbul 25.11.2020 30.11.2020 Diyanet İşleri Başkanlığına Mushaflar İnceleme Kurulu Üniversiteliler Mah. Dumlupınar Bul. NO: 147/A mushaflar@diyanet.gov.tr 3122957863 3122844762
47 VII.Dini Yayınlar Kongresi VII.Religious Publications Congress İstanbul 11.05.2018 13.05.2018 Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Üniversiteliler Mah. Dumlupınar Bul. NO:147 /A stratejikplanlama@diyanet.gov.tr 3122958661 3122876385
48 Türkiye'nin Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri International Literary Translation Workshops of Turkey Antalya 01.10.2018 01.11.2018 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayınlar Dairesi Başkanlığı Türk Edebiyatının Dışa Açılımını Destek Şubesi workshopsteda@kulturturizm.gov.tr 3123099001 3123098996
49 54. Kütüphane Haftası 54 th Library Week Ankara 26.03.2018 01.04.2018 Kütüphaneler ve Yayımlar genel Müdürlüğü kygm@kultur.gov.tr 3123099001 3123098996
50 56. Kütüphaneler Haftası 56 th Library Week Ankara 30.03.2020 05.04.2020 - Kütüphaneler ve Yayımlar genel Müdürlüğü kygm@kultur.gov.tr 3123099001 3123098996
51 55. Kütüphaneler Haftası 55 th Libraray Week Ankara 25.03.2019 30.04.2019 - Kütüphaneler ve Yayımlar genel Müdürlüğü kygm@kultur.gov.tr 3123099001 3123098996
52 16. Uluslararası Türk sanatları Kongresi 16 th International Congress of Turkish Arts Ankara 02.09.2019 30.09.2019 - Güzel sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanatlar Dairesi guzelsanatlar@kulturturizm.gov.tr 3123844200 3123842207
53 40. Uluslararası Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 40 th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry Çanakkale 07.05.2018 11.05.2018 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü stratejikkoordinasyon@kultur.gov.tr 3125086413 3125086414
54 Karadeniz havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortaklık Formu Black Sea Basin Cross Border Cooperation Programme Partnership Forum İstanbul 01.10.2018 31.10.2018 http//blacksea-cbc.net http//cbc.abgov.tr karadeniz AB bakanlığı- Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı info@ab.gov.tr 3122181300 3122181309
55 Sosyoloji Doktora Öğrencileri Yaz Okulu Summer School for Ph D. Sociology Students Ankara 26.06.2018 30.06.2018 Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ATAUM Ankara Üniv. DTCF Sosyoloji Bölümü ataum@education.ankara 3122126040 3122126049
56 III.Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi Third International Student Congress of Information and Records Management Ankara 10.05.2018 12.05.2018 Ankara Üniv. DTCF Farabi Salonu Ankara Üniv. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ataum@education.ankara 3123103280 3125713
57 Euroanalysis XX Euroanalysis XX İstanbul 01.09.2019 05.09.2019 İstanbul üniv. Merkez Kampüs Beyazıt/İstanbul Ankara Üniv. Eczacılık Fak. Analitik Kimya AbD eczacilik@ankara.edu.tr 2122966670 2122966671
58 4. Uluslararası Kimyametride Yeni Eğilimler ve Uygulamaları Konferansı 4th International Conference on New Trends in Chematrics and Applications Aydın 01.05.2019 06.05.2019 Ankara Üniv. Didim Yenihisar ÖRSEM Tesisleri Ankara Üniv Eczacılık Fak. Analitik Kimya Anabilim Dalı eczacilik@ankara.edu.tr 3122154886 3122131081
59 Uluslararası Farmasötik Bilimler Kongresi ISOP 2018 International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOP 2018 Ankara 26.06.2018 29.06.2019 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya eczacilik@ankara.edu.tr 3122033178 3122131081
60 Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği International Conference on Thearetical and Applied Computer and Science Engineering İstanbul 29.06.2018 30.06.2018 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ankara Üniversitesi Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü compeng@eng.ankara.edu.tr 05366338620 3122126049
61 5. Uluslararası Kalite ve yansımaları Konferansı Hasta Bakımına Multidisipliner Yaklaşım 5 th International Conference Quality and its Perspectives Multidisciplinary Approch to Patient care Ankara 18.04.2018 19.04.2018 Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ankaraebelik@gmail.com 3123191450 000
62 4. Ulusal Futbol Bilim Kongresi 4 th Science and Football Ankara 18.05.2018 20.05.2018 Ankara Sosyal Bilimler Fakültesi Ankara Sosyal Bilimler Fakültesi sosbilimler@ankara.edu.tr 3122233163 3122122986
63 6 th Best of ASBMT/CIBMTR Tondem Meetings Uluslararası Sempozyum 6 th Best of ASBMT/CIBMTR Tondem Meetings Uluslararası Symposium İstanbul 14.04.2018 15.04.2018 Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Bilim dalı Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Bilim dalı hbds@medicine.ankara.edu.tr 3125957099 3125957482
64 28. Ulusal Ortapedi ve Travmatologi Kongresi 28 th National Turkish Congress of Orthopaedics and Travmatology Antalya 30.09.2018 04.04.2018 Türk Ortapedi ve Travmatatolgi Birliği derneği ortapedi@medicine.ankara.edu.tr 000 000
65 Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Sempozyumu International Symposium on Real Estate Development and Management Ankara 01.02.2018 03.02.2018 Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fak. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Ankara Üniv Tandoğan kampüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı ubf@ankara.edu.tr 3126000160 3126000161
66 Ulusal (Uluslararası katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi Reproduction and Artificial Insemination Congress Hatay 03.09.2018 07.09.2018 Ankara Üniv. Veteriner Fak. Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı vetmed@veterinary.ankara.edu.tr 000 000
67 II. Mesleki Bilimler Sempozyumu International Vocational Science Symposium Antalya 26.04.2018 28.04.2018 Beypazarı Mesleki Yüksek Okulu www.meslekisempozyum.com info@yakutturizm.com 00 00
68 Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi International Training on Combating Desertification Konya 11.07.2018 16.07.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü cem@ormansu.gov.tr
69 Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi International Training on Combating Desertification Konya 05.09.2018 10.09.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü cem@ormansu.gov.tr
70 Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi Internatioanal Training on Combating Desertification Konya 09.05.2018 14.05.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Kuzey, Güney ve Batı Afrika'dan Çölleşmeyle Mücadele Söz. taraf olan ülkelerin katılımıyla cem@ormansu.gov.tr
71 EK IV, EK VE ORTA ASYA İÇİN BÖLGESEL KAPASİTE OLUŞTURMA ÇALIŞTAYI: UNCCD RAPORLAMA SÜRECİNİ GÜÇLENDİRMEK-UNCCD UYGULAMASINI İYİLEŞTİRMEK ÇALIŞTAYI Regional Capacity Building Workshop For Annex IV ,Annex V, And Central Asaia: Strenghening Unccd Reporting- Enhancing Unccd Implementation Workshop Antalya 05.03.2018 08.03.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü cem@ormansu.gov.tr
72 3. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı Öncesi Biyolojik Çeşitlilik Toplantısı 3 rd Pre-Cop Meeting on Biodiversity Ankara 01.11.2018 05.11.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı dkmp@ormansu.gov.tr 3122075050 000
73 Uluslararası İklim Uygulamaları Eğitimi International Training on Climate Applications Ankara 21.05.2018 25.05.2018 Orman ve Su İşleri Bakanalığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanalığı 3122032923 000
74 Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı International Workshop on Sand and Dust Storm İstanbul 22.10.2018 26.10.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3122032923 00
75 Uluslararası Meteoroloji Eğitimi International Training on Meteorology Ankara 05.02.2018 09.02.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3122032923 00
76 IV. Uluslararası Kalibrasyonun Temelleri Eğitimi International Training Course on Basic of Calibration Ankara 19.02.2018 23.02.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3122032923 00
77 Uluslararası Training OMGİ Eğitimi International Training Course on AWOS Ankara 24.09.2018 28.09.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3122032923
78 AFGANİSTAN METEOROLOJİ SERVİSİ PERSONELİNE YÖNELİK METEOROLOJİK ALETLERİN BAKIMI VE KALİBRASYONU EĞİTİMİ Training Course on Maintenance and Calibration of Meteorological Instruments for Staff of Afghanistan Meteorological Department Ankara 05.03.2018 13.04.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3122032923
79 Afganistan Meteoroloji Servisi Personeline Yönelik Hidrometeoroloji Eğitimi Training Course on Hydrometerology for staff of Afganistan Meteorological Department Ankara 02.04.2018 13.04.2018 Orman ve Su işleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3122033923 00
80 Afganistan Meteoroloji Servisi personeline Yönelik Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Eğitimi Training Course on Flash Flood Guidance Service for Staff of Afghanistan Meteorological Department Ankara 04.06.2018 13.07.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3122032923 00
81 Gözlem Sistemleri Eğitimi International Training Course on Observing Systems Ankara 19.11.2018 21.12.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3122032923 00
82 II. İslam ülkeleri Meteoroloji Genel Müdürleri Toplantısı Second International Panel for The Director Generals of Islamic Countries Ankara 08.05.2018 09.05.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3122032923
83 Su KalitesiVerilerinin Ön Değerlendirmesi ve İstatiksel Analizleri Pre-Assessment and Statistical Analysis of Water Quality Data Ankara 01.02.2018 05.02.2018 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 00 00
84 5. İstanbul Uluslararası Su Formu 5 th Istanbul International Water Forum İstanbul 04.05.2020 08.05.2020 Libadiye Cad. No:54 Küçükçamlıca Üsküdar /İstanbul 2163254992 2164280992
85 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atık Sempozyumu 1 st International Potable Water and Wastewater Symposium Antalya 08.11.2018 09.11.2018 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 00 00
86 TUJJB 2018 Yılı Bilimsel Kongresi TUJJB 2018 Annual Scientific Congress İzmir 30.05.2018 02.06.2018 DSİ Genel Müdürlüğü 00 00
87 Forest Europe Teknik Çalıştayı Forest Europe Workshop Ankara 03.09.2018 07.09.2018 Forest Europe İrtibat Ofisi T.G Masaryka 22 960 92 Zvolen Slovakia 421455314209 4214553114556
88 Uluslararası Akdeniz Bölgesi Orman Yangın Yönetimi International Workshop on Forest Fire Managemnt in Mediterrian Region Antalya 17.01.2018 19.01.2018 Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi 3122964000 00